مقایسه فیلتر های روغن با کیفیت و بی کیفیت

مشخصات فیلتر های بی کیفیت

مشخصات فیلتر های با کیفیت

واشر

استفاده از مواد اولیه بی کیفیت در تولید واشر

درگیری و آب بندی ناکافی

احتمال شل شدن واشر در زمان کارکرد موتور

احتمال هدر رفتن روغن

واشر

کیفیت بهینه درزگیری و آب بندی

آب بندی کامل در طول مدت زمان سرویس دهی (کارکرد)

شل نشدن واشر حین زمان کارکرد موتور

کاملا مطمئن در دمای به شدت پایین

درب ضخیم (پیچی)

رزوه نشدن درپوش به نحو صحیح

عدم سهولت در نصب درپوش

قالب گیری کاملا اشتباه واشر

احتمال خراب شدن درزگیر

احتمال نشتی روغن

درب ضخیم (پیچی)

آب بندی دقیق رزوه درپوش

قابلیت آسان نصب و جداسازی

آب بندی مطمئن به دلیل دقت در قالب گیری واشر

سوپاپ ضد برگشت روغن

طراحی ساده و استفاده از مواد بی کیفیت

احتمال تخلیه روغن از فیلتر و مجرای روغن

تاخیر در ایجاد مقاومت در فشار حاصل در آغاز کارکرد

طول عمر کوتاه عملکرد

احتمال صدمه زدن به درزگیر و نشتی زود هنگام

سوپاپ ضد برگشت روغن

قالب گیری کاملا خاص اجزا به منظور عملکرد مطمئن

عدم احتمال نشتی و تخلیه از فیلتر و مجرای روغن

ایجاد مقاومت در برابر فشار اولیه در آغاز کار کاملا سریع و به موقع میباشد

بیشترین طول عمر کارکرد به دلیل انعطاف پذیری و پایداری بالا

کاغذ فیلتر

سطح کم فیلتر به دلیل پخش نامنظم چین ها

ظرفیت گردگیری پایین و جریان روغن تصفیه نشده داخل دریچه اطمینان در مدت زمان کوتاه

تصفیه ضعیف روغن به دلیل استفاده از مواد اولیه بی کیفیت

طول عمر کوتاه عملکرد کاغذ

عملکرد ناکافی جداسازی

استفاده از یک نوع کاغذ فیلتر در کاربردهای مختلف

کاغذ فیلتر

پخش بهینه چین و ایجاد حداقل فشار

ظرفیت بالای گردگیری

عملکرد بهینه تصفیه، به دلیل کیفیت بالای مواد اولیه (چسب و کاغذ)

طول عمر طولانی سرویس

فرایند غنی سازی، اندودگری، پخش چین یکنواخت و تصفیه بهینه

دوام حرکتی بالا

استفاده از کاغذ فیلتر مناسب و متفاوت در کاربردهای خاص و مختلف

سوپاپ اطمینان (بای پس)

عدم ضمانت کارکرد دقیق

عدم هماهنگی فشار باز شدن دریچه با موتور

انتقال ناکافی روغن به موتور

کیفت پایین درزگیر و استفاه از مواد نامناسب

احتمال بسته شدن دریچه در زمان نیاز به بای پس

سوپاپ اطمینان (بای پس)

عملکرد دقیق در طول مدت سرویس

فشار باز شدن دریچه مطابق با اطلاعات موتور

درزگیری پلیمری با کیفیت بالا

عملکرد دریچه اطمینان حتی در دماهای پایین (ضد یخ زدگی)

درزگیری کامل

انتقال بهینه روغن به موتور

نگهدارنده المنت

ثابت ماندن المنت فقط در راستای محورهای افقی و عمودی

عدم ثبات، امکان حرکت در کلیه جهات، حرکت فیلتر و در نتیجه چکه کردن روغن

نگهدارنده المنت

ثابت ماندن المنت در کلیه جهات (عدم حرکت در هیچ جهتی)

جلوگیری از حرکت المنت و ممانعت از چکه کردن در سطوح بین فیلتر و در پوش

تعویض فیلتر

طراحی نامناسب

از هم جدا سازی دشوار

امکان لغزندگی و از جا در رفتن

امکان جدا شدن فیلتر

تعویض فیلتر

امکان تعویض سریع فیلتر

عدم لغزندگی

تعویض آسان فیلتر حتی در شرایط دشوار و فضای نصب محدود