مقایسه فیلتر های هوای با کیفیت و بی کیفیت

مشخصات فیلتر های بی کیفیت

مشخصات فیلتر های با کیفیت

کاغذ فیلتر

کاغذ فیلتر یکسان بدون توجه به نوع خودرو

نیاز به سرویس های زود هنگام

آلوده شدن اندازه گیر جریان هوای گسترده و در نتیجه اشتباه در اندازه گیری و مصرف بالاتر سوخت

انتقال هوای ناکافی به موتور و کاهش قدرت موتور

احتمال بالای ساییده شدن موتور (بعلت استاندارد نبودن کاغذ فیلتر)

کاغذ فیلتر

کاغذ فیلتر دقیقا بر اساس مشخصات فیلتر اصلی انتخاب شده

کارایی دقیق فیلتراسیون در زمان سرویس دهی با ظرفیت تعیین شده

حفظ بهترین عملکرد موتور

حفاظت بهینه شده از موتور و دیگر قطعات حساس با تامین جریان هوای گسترده

لبه درزگیر (لبه آب بندی)

واشر بسیار نرم یا بسیار سخت است (غیر استاندارد است)

درز کردن ذرات (مثلا از طریق ترک ها)

استفاده از مواد نامناسب (مثل انتقال هوای فیلتر نشده به موتور)

افزایش ساییدگی موتور

مقاومت پایین در مقابل دما

لبه درز گیر (لبه آب بندی)

واشر فومی مستحکم و متناسب

جاگیری و درزگیری کامل در پوسته فیلتر

آب بندی کامل با هوزینگ

مقاوم در تمام بازه های دماهای معمول

حفظ انعطاف پذیری لازم در فاصله سرویس

پایداری و استحکام

چین ها و غنی سازی نامناسب کاغذ

قطعات غیر پایدار و کارایی غیر قابل اعتماد

اشباع نامناسب و مقاومت پایین شیمیایی و ناپایداری مکانیکی

کارایی نامناسب فیلتراسیون در موقعیت های مرطوب

چین های نامناسب و درهم و در نتیجه ورود آب (برای مثال باران سنگین باعث می شود سیگنال های اشتباه از اندازه گیر جریان هوای گسترده فرستاده شود و فاصله نیاز به سرویس را کوتاه تر می کند)

ورودی ناپایدار و تکنولوژی اشتباه

پایداری و استحکام

شکل هندسی و چین های بهینه شده و مقاوم که حتی تحت بار سنگین هم تغییر شکل نمی دهد

فرایند غنی سازی و اندودگری خاص برای کاغذ فیلتر

اشباع با کیفیت بالا و ارائه مقاومت شیمیایی و پایداری مکانیکی بالا

ارائه پیش نیازهای لازم و بهینه شده برای کارامدی مناسب اندازه گیری جریان هوای گسترده (کارامدی بالا و مداوم فیلتراسیون حتی در شرایط مرطوب، بسته به نوع کارکرد تمامی قطعات با نوارهای چسبنده تثبیت شده دارند که از مواد ورودی و فناوری مارپیچی پشتیبانی می شود)

ایمنی

فیلتر هوا که ضد حریق نباشد زمانی که در معرض سیگار روشن قرار بگیرد، ممکن است آتش بگیرد

ایمنی

مدیای کاغذ کرکی محافظ برای فیلتر هوا (فیلتراسیون اولیه در محیط گرد وغبار آلود و جداسازی آب و برف )

حفاظت بهتر در مقابل آتش گرفتن خودرو به وسیله اشباع ضد حریق فیلتر (در صورت ورود سیگار روشن، احتمال حریق به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد)