مقایسه فیلتر های هیدرولیک با کیفیت و بی کیفیت

مشخصات فیلتر های بی کیفیت

مشخصات فیلتر های با کیفیت

پوسته فیلتر

استفاده از مواد نازک و غیر مقاوم

امکان چکه کردن در کوتاه مدت

امکان از دست رفتن روغن

امکان زنگ زدگی

امکان ترک خوردن در اثر فشار زیاد

فیلتر هیدرولیک

پوسته فیلتر

مقاوم در برابر فشار

اطمینان در عملکرد

عدم چکه کردن

عدم ریزش روغن حتی در فشار زیاد

مقاوم در برابر زنگ زدگی

کاغذ فیلتر

سطح کم فیلتر به دلیل پخش نامنظم چین ها

ظرفیت گردگیری پایین و جریان روغن تصفیه نشده داخل دریچه اطمینان در مدت زمان کوتاه

تصفیه ضعیف روغن به دلیل استفاده از مواد اولیه بی کیفیت

طول عمر کوتاه عملکرد کاغذ

عملکرد ناکافی جداسازی

استفاده از یک نوع کاغذ فیلتر در کاربردهای مختلف

کاغذ فیلتر

پخش بهینه چین و ایجاد حداقل فشار

ظرفیت بالای گردگیری

عملکرد بهینه تصفیه، به دلیل کیفیت بالای مواد اولیه (چسب و کاغذ)

طول عمر طولانی سرویس

فرایند غنی سازی، اندودگری، پخش چین یکنواخت و تصفیه بهینه

دوام حرکتی بالا

استفاده از کاغذ فیلتر مناسب و متفاوت در کاربردهای خاص و مختلف

نگهدارنده المنت

ثابت ماندن المنت فقط در راستای محورهای افقی و عمودی

عدم ثبات ، امکان حرکت در کلیه جهات، حرکت فیلتر و در نتیجه چکه کردن روغن

نگهدارنده المنت

ثابت ماندن المنت در کلیه جهات (عدم حرکت در هیچ جهتی)

جلوگیری از حرکت المنت و ممانعت از چکه کردن در سطوح بین فیلتر و در پوش

واشر

استفاده از مواد اولیه بی کیفیت در تولید واشر

درگیری و آب بندی ناکافی

احتمال شل شدن واشر در زمان کارکرد

احتمال هدر رفتن روغن

واشر

کیفیت بهینه درزگیری و آب بندی

آب بندی کامل در طول مدت زمان سرویس دهی (کارکرد)

شل نشدن واشر حین زمان کارکرد

کاملا مطمئن در دمای به شدت پایین

سوپاپ اطمینان (بای پس)

عدم ضمانت کارکرد دقیق

عدم هماهنگی فشار باز شدن دریچه با سیستم هیدرولیک

انتقال ناکافی روغن به سیستم هیدرولیک

کیفت پایین درزگیر و استفاه از مواد نامناسب

احتمال بسته شدن دریچه در زمان نیاز به بای پس

سوپاپ اطمینان (بای پس)

عملکرد دقیق در طول مدت سرویس

فشار باز شدن دریچه مطابق با اطلاعات سیستم هیدرولیک

درزگیری پلیمری با کیفیت بالا

عملکرد دریچه اطمینان حتی در دماهای پایین (ضد یخ زدگی)

درزگیری کامل

انتقال بهینه روغن به سیستم هیدرولیک