مقایسه فیلتر های گیربکس با کیفیت و بی کیفیت

مشخصات فیلتر های بی کیفیت

مشخصات فیلتر های با کیفیت

درب ضخیم (پیچی)

رزوه نشدن درپوش به نحو صحیح

عدم سهولت در نصب درپوش

قالب گیری کاملا اشتباه واشر

احتمال خراب شدن درزگیر

احتمال نشتی روغن

Gear Box Filter

درب ضخیم (پیچی)

آب بندی دقیق رزوه درپوش

قابلیت آسان نصب و جداسازی

آب بندی مطمئن به دلیل دقت در قالب گیری واشر

سوپاپ ضد برگشت روغن

طراحی ساده و استفاده از مواد بی کیفیت

احتمال تخلیه روغن از فیلتر و مجرای روغن

تاخیر در ایجاد مقاومت در فشار حاصل در آغاز کارکرد

طول عمر کوتاه عملکرد

احتمال صدمه زدن به درزگیر و نشتی زود هنگام

سوپاپ ضد برگشت روغن

قالب گیری کاملا خاص اجزا به منظور عملکرد مطمئن

عدم احتمال نشتی و تخلیه از فیلتر و مجرای روغن

ایجاد مقاومت در برابر فشار اولیه در آغاز کار کاملا سریع و به موقع میباشد

بیشترین طول عمر کارکرد به دلیل انعطاف پذیری و پایداری بالا

تعویض فیلتر

طراحی نامناسب

از هم جدا سازی دشوار

امکان لغزندگی و از جا در رفتن

امکان جدا شدن فیلتر

تعویض فیلتر

امکان تعویض سریع فیلتر

عدم لغزندگی

تعویض آسان فیلتر حتی در شرایط دشوار و فضای نصب محدود

واشر آب بندی

درزگیری ناکافی با بدنه

احتمال لق شدن فیلتر در زمان کارکردن گیربکس _ احتمال حریق

از دست رفتن روغن

واشر آب بندی

درزگیری کامل با بدنه

فیلتر در هنگام کارکرد لق نمی شود

قابل اطمینان در دماهای بسیار بالا و بسیار پایین

پوسته فیلتر

عدم وجود پوشش سطحی و ایجاد خوردگی

انفجار قوطی به دلیل استفاده از مواد نامرغوب و همچنین ضخامت کم دیواره قوی

درز کردن سوخت به علت جدا شدن اتصال دیواره

ترکیدگی یا شکاف در پوسته

پوسته فیلتر

پوشش سطحی مناسب برای حداکثر مقاومت در مقابل خوردگی

مقاومت بالا در برابر فشار و نوسانات