مطالب توسط

پیش فیلتر هوا

پیش فیلتر هوا چیست ؟  پیش فیلتر هوا (Air pre cleaner) بیرونی ترین لایه تصفیه هوا در دستگاه ها می باشد. به عبارت دیگر کار آن به گونه ای طراحی شده است که ذرات و گرد و غبارهای درشت، موی حیوانات خانگی و انسان ها و همینطور ضایعات خیابانی مانند ماسه، سنگ و خاک را […]